Спеціальності факультету

Спеціальності, за якими оголошено прийом на навчання у 2018 році на перший курс на основі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форма навчання):

014 Середня освіта (фізична культура)

017 Фізична культура і спорт

227 Фізична терапія, ерготерапія (до 2017 року – Фізична реабілітація)

Спеціальності, за якими оголошено прийом на навчання у 2018 році на перший курс за скороченою програмою (фактично – на третій курс) на основі диплома молодшого спеціаліста (денна та заочна форма навчання):

014 Середня освіта (фізична культура) (денна, заочна форми навчання)

227 Фізична терапія, ерготерапія (заочна форма навчання)

Спеціальності, за якими оголошено прийом на навчання у 2018 році в магістратуру (на перший курс освітнього рівня магістра) на основі диплома бакалавра/спеціаліста/магістра (денна та заочна форма навчання):

014 Середня освіта (фізична культура)

017 Фізична культура і спорт

227 Фізична терапія, ерготерапія

Перейти на сайт університету

Перейти на сайт приймальної комісії